Programmer Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Programmer 1,700USD - 2,000USD (USD)
Nghề nghiệp Programmer
Ngành nghề IT(WEB)
Nội dung công việc develop the system and web
Tiền lương 1,700USD - 2,000USD (USD)
Nơi làm việc Foreign  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết Japanese N2 level, more than 2 years experience, Web design skill(PHP, JAVA etc)  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng