CORPORATE FINANCE Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

CORPORATE FINANCE negotiable (USD)
Nghề nghiệp CORPORATE FINANCE
Ngành nghề Finance& Bank
Nội dung công việc promote Non-Japanese corporate business including top tier Vietnamese enterprises, big multinational companies and banking institutions in order to contribute development of Vietnam and to achieve the set profit target of department, manage good relationship with existing customers and develop relationship with the potential ones,monitor creditability for existing customers.
Tiền lương negotiable (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng