Consultant(Tax, Finance, Establishment) Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Consultant(Tax, Finance, Establishment) 700 - 1,000 USD (USD)
Nghề nghiệp Consultant(Tax, Finance, Establishment)
Ngành nghề Consulting
Nội dung công việc - Business consultant : provide Vietnamese law and labor issue to clients
For example, getting workpermit and visa, company license, PIT
- Accounting & Tax consultant : provide accounting and tax, payroll outsourcing to clients
Prepare report to client every month, half Fiscal year, Fiscal year
Tiền lương 700 - 1,000 USD (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm Social insurance  
Các loại phụ cấp Language allowance  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Saturday, Sunday, Holiday  

Kinh nghiệm công việc cần thiết - Good communication both of written and spoken English or Japanese
- Has background of Tax, Finance, Labor, Consulting  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng