Game Director (Japanese Native Speaker) Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Game Director (Japanese Native Speaker) 2,000 - 2,500 USD (USD)
Nghề nghiệp Game Director (Japanese Native Speaker)
Ngành nghề Contents / Entertainment / Game
Nội dung công việc - ゲーム、CG、コンテンツの制作ディレクション
- プロジェクト単位でチームを組んで、そのプロジェクトのディレクターとして進行管理、品質管理、日本側との要件・仕様調整などを実施いただきます。
- ベトナム人スタッフに対するプログラミングやクリエイティブの制作支持・指導
Tiền lương 2,000 - 2,500 USD (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm ベトナム労働法に準じる保険  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ 土曜・日曜・ベトナムの祝日  

Kinh nghiệm công việc cần thiết - 3Dに関するコンテンツやゲームなどの制作実績のある方
 (ポートフォリオの提出が必要です。)
- 複数名を配下に持つプロジェクトのリーダー、ディレクション経験のある方  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng