Assistant Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Assistant 500 - 550 (USD)
Job ID 882
Nghề nghiệp Assistant
Ngành nghề Plant Engineering
Nội dung công việc -Payment, payment voucher, contractual relationship, organize taxes, insurance, and other documents,Filing, creating assist General and administrative expenses related paperwork, such as travel and transportation expenses settlement, organizing, filing Such as VISA acquisition authorities relationship procedures correspondence, related documents created
Accommodation reservation
-Import and export
Tiền lương 500 - 550 (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm Social Insurance  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ 12 paid holiday / year  

Kinh nghiệm công việc cần thiết -Make documents and translate(VN-JP)
-Discussion and Negociate with shipping forwarder
-Language JP:N3 EN: prefer speak and hear well
-PC Skill
_Character :Cheerful, good cooperation, someone feel the atmosphere  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng