Account Executive Manager Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Account Executive Manager 600 - 800 USD (USD)
Nghề nghiệp Account Executive Manager
Ngành nghề Business
Nội dung công việc Planing marketing and responsible to manage and expand sales target to existing customers.
Tiền lương 600 - 800 USD (USD)
Nơi làm việc Binh Duong  
Các loại bảo hiểm Life insurance  
Các loại phụ cấp Incentive,Comisstion,Travel in china base on performance,Bonus  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết - Graduated from the university.- At least 3-4 years of working experience as account manager or account executive(1-2 year will be consider.)- Have some experience in IT, Electronics Consumer,Appliances Wholesales or distribution is prefer. (Other field
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng