production control Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

production control 750 - 900 USD (USD)
Nghề nghiệp production control
Ngành nghề Production
Nội dung công việc ・reduce the defective article of electronic parts.・Improvement to work efficiency for.・take data out of a process and think about improvement plan and then receive the instructions from a Japanese.
Tiền lương 750 - 900 USD (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm social,company insurance  
Các loại phụ cấp overtime fee,Perfect attendance allowance,transport fee,provident fund, 0.50$/day meal,and so on.  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ According to company calender  

Kinh nghiệm công việc cần thiết Japanese N3・The new person who is graduated from technology university・Experience of manufacturing industry・holiday is Sunday.1~2 times Saturday in a month.・overtime work is 10~20/week but depends on skill
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng