Packing Engineer (PKE) Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Packing Engineer (PKE) 900 - 1,000 USD (USD)
Nghề nghiệp Packing Engineer (PKE)
Ngành nghề Packing
Nội dung công việc Control new model lunching schedule-Design packing, Packing standard approve (PDS,PPS)-Design packing material make, create drawing & issue RFQ-Summary packing & Material data input to system-Unpack & Check package first lot of PT and SOP-Training packing process to operator, monitor operator to follow up packing standard-Investigate & Take countermeasure over sea claim (Packing only)-Running change, Scorching change, Dis-assembly, Kaizen project
Tiền lương 900 - 1,000 USD (USD)
Nơi làm việc Long An  
Các loại bảo hiểm Social Insurance  
Các loại phụ cấp bonus,trance fee  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ New Year''s Holiday  

Kinh nghiệm công việc cần thiết [Must]- Male/Female age 22 years old up- Bachelor degree in Industrial Engineer or related field.- 0-3 years experience in automotive parts manufacturing company related field. (Experienced in the relation field will be considered.- Good command of English.-Trad KM.32.[Prefer]- Able to work under pressure to meet the deadline.- Computer literacy.- Knowledge of basic automotive parts manufacturing.
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng