Senior staff or deputy manager Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Senior staff or deputy manager 1,000 - 1,500 USD (USD)
Nghề nghiệp Senior staff or deputy manager
Ngành nghề Business
Nội dung công việc Senior staff or deputy manager (depends on the experience) either one is fine for division Risk management department-Responsibility of credit risk management and market risk management of the business departments in change by taking preventative action to minimize credit and market risk and working for debt collection-reading financial statement and making financial analysis to make credit judgement-handle Microsoft word,excel and powerpoint to make report-give consultation and meeting with business division
Tiền lương 1,000 - 1,500 USD (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm Health Ins  
Các loại phụ cấp Bonus  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ Weekend  

Kinh nghiệm công việc cần thiết 1.graduated MBA. used to work at the bank in credit filed for few years for Senior staff position 2.graduated finance have working experience in credit field for 5-10 years for Deputy manager position-background in finance sector or legal ,especially credit field is preferable-experience in trading sector is advantage-able to read financial statements-able to handle Microsoft word and excel-good command of English both writing and speaking
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng