Marketing Staff Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Marketing Staff 200 - 600 USD (USD)
Job ID 8
Nghề nghiệp Marketing Staff
Ngành nghề IT&Software
Nội dung công việc cousultant of client
Tiền lương 200 - 600 USD (USD)
Nơi làm việc Hanoi  
Các loại bảo hiểm unemployment insurance  
Các loại phụ cấp bonus  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ five‐day workweek  

Ngành nghề kinh doanh Business(400)  
Kinh nghiệm công việc cần thiết Required Exp(300)  
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng