Marketing (Staff,Chief,Assistant Section Manager) Chi tiết tuyển dụng của

Chi tiết tuyển dụng

Marketing (Staff,Chief,Assistant Section Manager) 300 - 600 USD (USD)
Nghề nghiệp Marketing (Staff,Chief,Assistant Section Manager)
Ngành nghề Marketing
Nội dung công việc •To manage customer relationship professionally.•Marketing and Selling Management. •Premium collection support
Tiền lương 300 - 600 USD (USD)
Nơi làm việc Ho Chi Minh City  
Các loại bảo hiểm Health Ins Employment Ins  
Các loại phụ cấp  
Ngày nghỉ và kỳ nghỉ  

Kinh nghiệm công việc cần thiết •Male/Female, 24 - 40 years old.•Bachelor''s Degree in Marketing or related fields.•Exp. in Life and Non-Life Insurance at lease 2-10 years •Good command of English, Computer literacy •Able to drive and have Driving License is preferable.
 
Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng