Hỗ trợ tuyển dụng cho doanh nghiệp

Đề xuất sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả

Hiệu quả hóa bộ phận quản lý doanh nghiệp, tổ chức theo hoạt động kinh doanh toàn cầu và hỗ trợ các chiến lược về nguồn nhân lực.

Dịch vụ giới thiệu nguồn nhân lực

Quang cảnh giới thiệu nguồn nhân lực

Quang cảnh giới thiệu, chào đón nguồn nhân lực

 • Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi nắm bắt đầy đủ nguyện vọng và điều kiện tuyển dụng của nguồn nhân lực mà công ty các bạn yêu cầu, đưa ra lời khuyên về tuyển dụng mang tính tổng hợp đồng thời hỗ trợ tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực thích hợp. Ngoài ra, chúng tôi còn giới thiệu nguồn nhân lực toàn cầu vượt qua khỏi phạm vi biên giới và khu vực thông qua việc hợp tác với công ty địa phương ở nước ngoài của Tập đoàn Pasona.
 • Giới thiệu nguồn nhân lực địa phương
 • Giới thiệu nguồn nhân lực quản lý cấp cao
 • Giới thiệu nguồn nhân lực toàn cầu

Dịch vụ thuê ngoài

Quang cảnh cuộc họp kinh doanh

 • Chúng tôi thực hiện thuê ngoài nghiệp vụ của trung tâm chăm sóc khách hàng, tài chính và kế toán, nhân sự và tổng vụ, v.v…, và hỗ trợ nâng cao khả năng quản lý để đáp ứng các hoạt động kinh doanh toàn cầu đang phát triển nhanh chóng.
 • cơ quan nhận con nuôi
 • Bảng lương
 • Đào tạo nguồn nhân lực

Dịch vụ tư vấn

Quang cảnh cuộc họp về tiếp thị

 • Hỗ trợ hoạch định và thực hiện chiến lược nhân sự và cung cấp các thông tin thị trường địa phương trước những thách thức về nguồn nhân lực mà các doanh nghiệp phát triển toàn cầu đang gặp phải.
 • Hoạch định chiến lược nhân sự
 • Hỗ trợ thực hiện chiến lược nhân sự
 • Cung cấp thông tin thị trường địa phương

Khác

Về dịch vụ thông tin, phân tích

 • Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng tương ứng với tình trạng của khách hàng, vì vậy, các bạn cứ thoải mái liên hệ.
 • Quản lý nhân viên nước ngoài
 • Hỗ trợ quản lý sức khỏe và phúc lợi xã hội của nhân viên

Đăng ký thành viên

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng chưa công khai, vì vậy, vui lòng đăng ký thành viên. Đối với người không có thời gian, vui lòng gửi bản lý lịch trước tiên. Nhân viên tư vấn của công ty chúng tôi sẽ tiến hành chuyển việc, tìm việc thích hợp nhất cho nghề nghiệp của các bạn.

Tìm kiếm tuyển dụng